Rekrutacja krok po kroku

Na tej stronie znajdziesz spis najważniejszych dat związanych z rekrutacją do Katolika oraz sporo przydatnych informacji.

W systemie rekrutacji elektronicznej Katolik widnieje pod nazwą Publiczne Liceum Ogólnokształcące SRKAK w Chorzowie.

16 maja - 20 czerwca 15:00

Składanie wniosków w systemie elektronicznym oraz dostarczanie karty zgłoszeniowej do sekretariatu Katolika.

Pobierz kartę zgłoszeniową
Kartę zgłoszeniową należy złożyć w sekretariacie Katolika niezależnie od tego czy jest on Twoją szkołą pierwszego wyboru.

24 czerwca - 13 lipca 15.00

Dostarczanie potwierdzonych kopii lub oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty przez kandydatów do szkoły pierwszego wyboru.

20 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do liceum.

Kwalifikacja nie jest równoznaczna z przyjęciem, należy jeszcze potwierdzić wolę.

21 lipca - 28 lipca 15.00

Potwierdzenie woli uczęszczania do wybranej szkoły przez kandydata.

29 lipca

Ogłoszenie listy uczniów ostatecznie przyjętych do liceum.

Powyżej przedstawiono tylko najważniejsze daty. Informacje dotyczące postępowania uzupełniającego znajdują się w regulaminie rekrutacji (zakładka Dokumenty)